Internationale Samenkomst in de Boezemkerk Bolnes

Iedereen is zondag 21 november 2021 van harte welkom bij de Internationale Samenkomst in de Boezemkerk aan de Pretoriusstraat 2 in Ridderkerk-Bolnes. 

Er zijn tolken aanwezig voor vertalingen in het Engels, Arabisch en Farsi. De internationale samenkomsten zijn een initiatief van verschillende samenwerkende kerken in Ridderkerk.

De samenkomst begint om 16.00 uur. Spreker is deze middag Arjo van Eijsden. Het thema van de verkondiging is “Volg mij!” naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Lukas 5: 27-32 (de roeping van Levi).

Online luisteren kan via kerkdienstgemist.nl/stations/1263-Boezemkerk.  Voor meer informatie, stuur een mail naar werkgroepvluchtelingen@outlook.com

Wie de organisatie van de samenkomsten wil ondersteunen kan een gift overmaken op banknummer NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk.