Internationale Samenkomst in de Boezemkerk Bolnes

Iedereen is zondag 5 december 2021 van harte welkom bij de Internationale Samenkomst in de Boezemkerk aan de Pretoriusstraat 2 in Ridderkerk-Bolnes. 

Met in inachtneming van de geadviseerde corona regels willen de verschillende samenwerkende kerken een bijeenkomst houden voor anders talige. Vertaling zal worden verzorgd in het Engels, Arabisch en Farsi.

De tijden zijn aangepast. De samenkomst begint om 15.00 uur. Thema van deze samenkomst is “Zing een nieuw lied want Jezus komt!” naar aanleiding van Psalm 98. De spreker is deze middag Jos van der Hoog.

Actuele informatie vindt u op de website internationalserviceridderkerk.nl en facebook.com/internationalserviceridderkerk