Agenda

Internationale Samenkomst in de Boezemkerk Bolnes

Iedereen is zondag 19 december 2021 van harte welkom bij de Internationale Samenkomst in de Boezemkerk aan de Pretoriusstraat 2 in Ridderkerk-Bolnes. 

Met in inachtneming van de geadviseerde corona regels willen de verschillende samenwerkende kerken een bijeenkomst houden voor anders talige. Vertaling zal worden verzorgd in het Engels, Arabisch en Farsi.

De tijden zijn aangepast. De samenkomst begint om 15.00 uur. Thema van deze samenkomst is “Jezus is het licht in de duisternis”, naar aanleiding van jesaja 9. De spreker van deze middag is Harmen Schipper.

Actuele informatie vindt u op de website internationalserviceridderkerk.nl en facebook.com/internationalserviceridderkerk.