Agenda

Internationale Kerstviering in de Boezemkerk Bolnes

Iedereen is zondag 26 december 2021 van harte welkom bij de Internationale Samenkomst in de Boezemkerk aan de Pretoriusstraat 2 in Ridderkerk-Bolnes. 

Met inachtneming van de geadviseerde corona regels willen de verschillende samenwerkende kerken een bijeenkomst houden voor anders-talige. Vertaling wordt verzorgd in het Engels, Arabisch en Farsi.

De samenkomst begint om 15.00 uur. Thema van deze samenkomst is “Jesus is The Light in the darkness”. De spreker tijdens deze middag is Peter Huijser.

Actuele informatie vindt u op de website internationalserviceridderkerk.nl en facebook.com/internationalserviceridderkerk.