Internationale Samenkomst in De Kern

Zondag 15 december is er een internationale samenkomst met als thema “Je hoeft niet bang te zijn”.

Woorden die de engel sprak tot Maria (Wees niet bevreesd Lukas 1:26-38): “God ziet naar ons om, wil met ons zijn. Stuurt zelfs zijn eigen Zoon om onder ons te wonen. Een prachtige boodschap, juist ook voor onze gevluchte medemens.”

Iedereen is van harte welkom in de Kern aan de Stadhouderslaan 29, aanvang is 16.00 uur. Deze samenkomsten zijn om de 14 dagen en is een initiatief vanuit verschillende kerken in Ridderkerk.

Er zal vertaling zijn in het Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi,  de kerk gaat open om 15.30 uur.  Voor kinderen tot twaalf jaar is er een kinderprogramma en voor de allerkleinsten is er crèche. Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade.