Internationale Samenkomst in De Kern

Op zondag 26 januari is er in De Kern in Slikkerveer een internationale samenkomst met het thema ‘De verzoeking in de woestijn’, n.a.v. het Bijbelgedeelte uit Mattheus 4.

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, ​satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de ​duivel​ Hem gaan; en zie, ​engelen​ kwamen en dienden Hem.

Iedereen is van harte welkom in de Kern aan de Stadhouderslaan 29, aanvang is 16.00 uur. Deze samenkomsten zijn om de 14 dagen en is een initiatief vanuit verschillende kerken in Ridderkerk.

Er zal vertaling zijn in het Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi,  de kerk gaat open om 15.30 uur.  Voor kinderen tot twaalf jaar is er een kinderprogramma en voor de allerkleinsten is er crèche. Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade.