Internationale samenkomst in De Kern

Er wordt op zondag 10 maart 2019 een Internationale samenkomst georganiseerd in het kerkgebouw De Kern. Het thema van deze samenkomst is “De Goede Herder” naar aanleiding van Mattheus 18 en Johannes 10.

Deze samenkomsten (om de 14 dagen sinds mei 2018) zijn bedoeld voor statushouders, vluchtelingen, bewoners van het AZC en mensen met een migrantenachtergrond. Dit is een initiatief vanuit verschillende kerken in Ridderkerk. Er zal vertaling zijn in het Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. 

De samenkomsten worden gehouden in kerkgebouw De Kern aan de Stadhouderslaan 29 te Ridderkerk, aanvang is 16.00 uur en de kerk gaat open om 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom om de samenkomsten te bezoeken. 

Voor kinderen tot twaalf jaar is er een kinderprogramma en voor de allerkleinsten is er crèche. Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting, koffie, thee en fris.