Internationale Samenkomst in De Kern

Er wordt op zondag 5 mei 2019 een Internationale samenkomst georganiseerd in het kerkgebouw De Kern. Thema van deze samenkomst is “Vrijheid”, naar aanleiding van Lukas 19, toen zei Jezus tegen Zacheus: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Deze samenkomsten (om de 14 dagen) zijn bedoeld voor statushouders, vluchtelingen, bewoners van het AZC en mensen met een migrantenachtergrond. Dit is een initiatief vanuit verschillende kerken in Ridderkerk. Er zal vertaling zijn in het Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. 

De samenkomsten worden gehouden in kerkgebouw De Kern aan de Stadhouderslaan 29 te Ridderkerk, aanvang is 16.00 uur en de kerk gaat open om 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom om de samenkomsten te bezoeken. 

Voor kinderen tot twaalf jaar is er een kinderprogramma en voor de allerkleinsten is er crèche. Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting, koffie, thee en fris.