Agenda

Internationale samenkomst in De Kern

Op zondag 25 augustus 2019 is er in het kerkgebouw De Kern een Internationale samenkomst. De meditatie is n.a.v. Lukas 8: 4-15, De gelijkenis van de zaaier.

Deze samenkomsten (om de 14 dagen) zijn bedoeld voor statushouders, vluchtelingen, bewoners van het AZC en mensen met een migrantenachtergrond en belangstellenden. Er zal vertaling zijn in het Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. 

Dit is een initiatief vanuit verschillende kerken in Ridderkerk.

De samenkomsten worden gehouden in kerkgebouw De Kern aan de Stadhouderslaan 29 te Ridderkerk, aanvang is 16.00 uur en de kerk gaat open om 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom om de samenkomsten te bezoeken. 

Voor kinderen tot twaalf jaar is er een kinderprogramma en voor de allerkleinsten is er crèche. Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting, koffie, thee en fris.