Agenda

Internationale Samenkomst met thema ‘ik voor jou!’

Zondag 2 april 2023 is er weer een internationale samenkomst in de Boezemkerk (Pretoriusstraat 2) te Bolnes die om 16.00 uur begint en de kerkdeuren gaan om 15.30 uur open. Voorganger deze middag is Peter Huijzer.

Het begin van het lijdensverhaal wordt gelezen. Nadat Jezus met Zijn leerlingen het Avondmaal heeft gevierd, gaan ze naar een tuin. Terwijl Hij onschuldig is, laat Hij Zich gevangennemen. Maar eerst zorgt Jezus ervoor dat Zijn leerlingen in vrijheid kunnen vertrekken. Welke boodschap zit er voor ons in dit verhaal?

De internationale samenkomst is speciaal voor vluchtelingen, statushouders en anderstaligen en daarom is er een Arabische-, Farsi- en Engelse tolk aanwezig. Verder zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en is er koffie, thee, fris en broodjes.

Een financiële ondersteuning voor deze samenkomsten is zeer welkom en een gift hiervoor kan overgemaakt worden op IBANnummer NL77RABO0340390778 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanwege de ANBI status.