Agenda

Inzameling kerstbomen

Net als voorgaande jaren houdt de gemeente een inzamelactie. Zaterdag 7 januari 2023 kunt u op verschillende locaties uw kerstboom inleveren. De vergoeding per ingeleverde boom is € 0,50.

Inleveren kan op de volgende locaties en tijden:

Van 9.00 tot 11.30 uur:

  • Oost: Parkeerplaats De Genestestraat 41
  • West: Farelcollege, Kastanjelaan 50
  • Drievliet: Parkeerplaats Aafje, Torenmolen 1
  • Slikkerveer: SWS, Reijerweg 62

Van 13.00 tot 15.00 uur:

  • Rijsoord: vv Rijsoord, Vlasstraat 1A
  • Centrum: Brandweerkazerne, Mr. Troelstrastraat 2
  • Het Zand: Parkeerplaats Aafje, Hugo de Groothof
  • Bolnes: Excelsior, Maaslaan 37

U kunt maximaal 25 bomen per keer inleveren, alleen bomen zonder kruis of kluit. Om bomen mogen geen netten zitten. Het is niet mogelijk de emmer, mand of versieringen in te leveren.

Kerstbomen mogen niet in de gft-container, ook niet verkleind. Het hars uit de boom verstoort de compostering. Kerstbomen mogen wel (verkleind) in de minicontainer voor restafval worden gedaan. Kerstbomen mogen ook niet in een ondergrondse container.

Wie zijn kerstboom na 7 januari wil inleveren, moet deze naar de milieustraat brengen. De vuilniswagens in de wijken zullen de bomen niet meenemen.