Agenda

Inzien Ontwerp Programma Geluid en Lucht

Op dinsdag 4 juni 2024 is het Ontwerp Programma Geluid en Lucht te bekijken in het gemeentehuis. Hiermee wordt gestreefd naar een gezondere omgeving.

Er zullen acties en maatregelen worden genomen voor bronnen waar de gemeente invloed op heeft, zoals het verkeer op de weg. Ongeveer 3,5 procent van de ziektes in Nederland wordt veroorzaakt door luchtvervuiling en/of geluid, en hier wordt graag iets aan gedaan. Eerder is aan Ridderkerkers gevraagd hoe zij geluid en lucht ervaren. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het ontwerp.

Dit wordt op dinsdag 4 juni tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis gepresenteerd. Belangstellenden zijn tussen 19.00 en 20.00 uur welkom in de Hofzaal (Koningsplein 1). Er is de mogelijkheid om vragen te stellen aan de makers van het plan en DCMR Milieudienst Rijnmond. Tevens wordt een bio-ethanol tafelhaard verloot.

Komend najaar stelt het college het plan vast, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over de maximale kosten.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via een e-mail naar gebiedsontwikkeling@ridderkerk.nl. Het plan is te vinden op pagina Ter inzage.

Foto: Gemeente Ridderkerk