Agenda

Juni is de Maand van het Centrum

Van 4 tot en met 28 juni organiseert de gemeente de Maand van het Centrum vanuit de tijdelijke huiskamer het ‘Centrumplekkie’ aan het Sint Jorisplein (waar eerst boekhandel Bruna zat). Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn daar welkom om mee te denken over de toekomst van het Centrum.

Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats in en rond het Centrumplekkie

Activiteiten

In gesprek met de gemeente

– Dinsdag 4 juni van 10.00 tot 14.00 uur;
– Vrijdag 7, 14 en 21 juni van 13.00 tot 16.00 uur;
– Donderdag 20 en zaterdag 22 juni van 12.00 tot 15.00 uur. 

Ridderkerk in beeld

Een vast onderdeel van de Maand van het Centrum is ‘Ridderkerk in beeld’. Leerlingen van het Farel College geven letterlijk een beeld van de wensen en ideeën van bezoekers door hun verhalen op te halen. Daar maken ze een beeldverslag van. 

De leerlingen zijn op de volgende dagen in het Centrumplekkie: op woensdagen en donderdagen van 8.20 tot 10.00 uur en op vrijdagen van 11.00 tot 13.00 uur. 

Open Limonade: in gesprek met kinderen

Op 12 en 21 juni is Stichting Open Limonade in het Centrumplekkie. Kinderen kunnen daar hun mening geven over een aantal ontwerpen die gemaakt zijn in samenwerking met jongeren. Dit is een van de activiteiten in het kader van Jong Ridderkerk denkt mee. Op 12 juni is Open Limonade er van 13.30 tot 15 uur, en op 21 juni van 15.30 tot 17 uur.

Meer informatie over de Centrumaanpak

Alle opbrengsten van de verschillende onderdelen van het programma worden zorgvuldig bekeken en waar mogelijk betrokken bij de uitwerking van het ‘Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035’. De gemeenteraad neemt daarover in november een besluit.

Meer informatie staat op www.ridderkerk.nl/centrumaanpak en www.facebook.com/gemeenteridderkerk.