Agenda

Kaars branden ter herinnering

Veel mensen hebben in hun leven te maken met verdriet vanwege het overlijden van een geliefd persoon. Verdriet kan soms kort duren, soms is verdriet over het gemis na vele jaren nog heel aanwezig. Het is fijn als er een plaats is waar het gemis en het verdriet een plek kan worden gegeven.

Op dinsdag 2 november 2021, de dag van Allerzielen, is de “Christus is Koningkerk” open om een kaarsje te branden als herinnering aan mensen die er niet meer zijn.

Iedereen, jong, oud, van welke cultuur, afkomst of geloofsovertuiging is van harte welkom in de kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, er is muziek om naar te luisteren, er zijn gedichten om te lezen, er is stilte en er is gelegenheid om te bidden. Ook zijn er mensen die een luisterend oor bieden. 

De kaarsjes kunnen worden aangestoken ‘s middags tussen 14.00 uur en 16.00 uur en ’s avonds tussen 19.00 uur 21.00 uur.

Voor meer inlichtingen over deze lichtjesmiddag en -avond  kan men contact opnemen met ds. Gerard van de Wetering, tel. nr. 0180-701220, email: grpvandewetering@solcon.nl.