Agenda

Koffie met… de Oudheidkamer in Bibliotheek Ridderkerk Centrum

Voor deze editie van ‘’Koffie met…’’ is in de bibliotheek in Ridderkerk te gast: ‘’de Oudheidkamer’’. Twee enthousiaste vrijwilligers gaan op vrijdag 25 november om 10:30 uur iets vertellen over de Stichting Oud Ridderkerk en de Oudheidkamer.

‘’In 1963 werd, door enige mensen die de historie van Ridderkerk een warm hart toedroegen, het plan opgevat een historische vereniging te vormen. Zij waren het erover eens dat in Ridderkerk waardevolle historische aspecten verloren dreigden te gaan en dat deze voor het nageslacht bewaard moesten blijven. Er werd een voorlopig bestuur gevormd, dat de plannen nader ging uitwerken. Besloten werd tot het oprichten van een stichting.
Op 29 oktober 1965 passeerde de akte van oprichting van de “Stichting Oud Ridderkerk” ten kantore van notaris Smelik. In de statuten staat vermeld dat de Stichting Oud Ridderkerk zich ten doel stelt tot: “het nemen van maatregelen, strekkende tot behoud, al dan niet onder verwerving door de Stichting zelve, van roerende en onroerende goederen, die van historisch belang geacht kunnen worden voor de inwoners van de gemeente Ridderkerk.”

Bron: www.oudridderkerk.nl

Een vrijwilliger is hier vanaf het begin altijd al bij aanwezig geweest en is ook sinds toen al vrijwilliger. Zij kan hier prachtig over vertellen!

De andere vrijwilliger kan het nodige vertellen over alles wat met Ridderkerk (van vroeger) te maken heeft.

‘’Verscholen achter het nieuwe winkelcentrum ligt de prachtige oude kern van Ridderkerk. Daar vindt u in de geheel verbouwde Singelschool de Oudheidkamer van Ridderkerk.
In dit museum kunnen de kinderen beleven hoe het vroeger was, toen oma en opa nog kinderen waren. Op de begane grond kunnen de leerlingen kennis maken met de scheepsbouw, de ‘harde’ en de ‘zachte’ Bakker, de landbouw en de vlasbewerking. En ook met de geschiedenis van Huys ten Donck en met de archeologische vondsten van kasteel Huis te Woude.
Op de entresol zijn een huisje, een winkel en een schoenmakerij ingericht. Verder vind je er gereedschap van de timmerman en de klompenmaker. Hoe moest je een brand blussen met die oude brandspuit? En welke spelletjes werden gespeeld? Waarom moest de meester op school zo streng zijn? De kinderen van nu mogen in een oude schoolbank zitten en ervaren of het moeilijk is om met een griffel op een lei te schrijven.’’

Bron: www.oudridderkerk.nl

U als bezoeker van Koffie met kan hier ongetwijfeld bij bijdragen. Alle vragen die u heeft over de stichting, de Oudheidkamer en het Ridderkerk van vroeger proberen zij heel graag te beantwoorden.

Schuif gezellig aan onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. Nog gezelliger; neem een vriend, vriendin of familielid mee!

Waar? Bibliotheek Aanzet Ridderkerk Centrum
Wanneer? Vrijdag 25 november om 10:30 uur