Agenda

Koffie met… Home-Start

Iedere maand organiseert de Bibliotheek Aanzet Ridderkerk het evenement Koffie Met…

Een mooi initiatief waar elke keer een andere interessante spreker zijn of haar verhaal deelt met publiek. Geniet tijdens het luisteren van een lekker bakje koffie of thee met een koekje er bij.

Vrijdag, 28 oktober, van 10:30 uur tot 12:00 uur komt er een vrijwilliger langs van Home-Start. Zij deelt met ons haar ervaringen over dit bijzondere werk.

Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat: ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden en familie, gebrek aan geld of spanningen met de partner. Meestal kunnen mensen zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger van Home-Start kan zo’n steuntje in de rug bieden. Zij/hij komt meestal wekelijks bij jonge gezinnen thuis langs. De duur van de ondersteuning is echt maatwerk, gemiddeld gaat het om ongeveer een jaar.

Een Home-Startvrijwilliger is iemand die als een soort ‘goede buur’ kan worden gezien. Iemand die kan meedenken, meevoelen en meedoen. Alle vrijwilligers van Home-Start hebben zelf opvoedingservaring én hebben een voorbereidende cursus gevolgd. Home-Startvrijwilligers worden begeleid door professionele coördinatoren.