Koor- en samenzangavond in Ichtuskerk

Al jarenlang wordt er in de Ridderkerkse Ichthuskerk een zangavond georganiseerd op 4 mei die in het teken staat van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Na twee coronajaren waarin dit helaas niet door kon gaan, wordt de traditie nu voortgezet, maar wel op een andere datum: dit jaar staat de avond gepland op vrijdagavond 6 mei 2022. 

Tijdens deze koor- en samenzangavond zingen Christelijk Gemengd Koor ‘Con Amore’ uit Noordeloos o.l.v. Reinier Korver en Christelijk koor ‘Rejoice’ uit Ridderkerk o.l.v. Jan Peter Teeuw. Muzikale ondersteuning is er van Corné van der Giessen (panfluit) en Florian van der Reijden (piano). De beide dirigenten begeleiden elkaars koor en de samenzang op het orgel. De opening en sluiting wordt verzorgd door dr. A.A. Teeuw.

Op het programma staan bewerkingen van vaderlandse liederen en klinkt er Engelse en Nederlandse koormuziek. Ook zijn er enkele instrumentale intermezzi en is er veel samenzang. De avond wordt geëindigd met het zingen van het Wilhelmus.

De avond begint om 19:30 uur. De deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open. 

De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden die na aftrek van de onkosten bestemd is voor het actiecomité ‘Hoop voor Kinderen’.

Jong en oud zijn van harte welkom.