Agenda

Kunst in Museum Ridderkerk Oudheidkamer

De wandelschoenen kunnen in deze Vierdaagse van Nijmegen week van de wisseltentoonstelling “75 jaar Avondvierdaagse” tezamen met de rest van de attributen worden ingepakt. Dirry Blom en Ellie Smelik zullen de ontstane leegte met hun etsen en textiel in plastic gaan vullen.

Dirry heeft in haar artistieke bestaan tekenen altijd als basis gehanteerd. Zij is hiermee lang verder gegaan, daar zij weinig ruimte tot haar beschikking had. Met een schetsboek en een potlood kun je bijna overal werken. Zij tekende voornamelijk portretten en bomen, dit mede gevoed door de omgeving waar Dirry is opgegroeid. Zij verkeert nu in de mogelijkheid om ook tot andere zaken te komen door de ruimte waarover zij nu beschikt. Etsen is een manier van werken waarbij afdrukken worden gemaakt. Dit is een ambachtelijk proces waarbij veel komt kijken en waar tekenen nog steeds goed van pas komt.

Ellie Smelik is tijdens haar werkzame leven handvaardigheidsjuf geweest op twee Ridderkerkse basisscholen. Haar moeder, die vaak achter de naaimachine zat, heeft haar dit met de paplepel meegegeven. Zij heeft van het werken met textiel en plastic op de naaimachine haar kunst gemaakt. Tussen twee lagen plastic verwerkt zij stof, bandjes, kantjes, draad enz. Hieruit ontstaat een lap, waar zij dan weer alles van maakt. Kleding met accesoires, raamhangers, mobiles, sieraden en tafelstukken zijn slechts enkele voorbeelden, die tentoongesteld zijn.

Deze bepaald niet alledaagse zaken zijn te zien vanaf 26 juli t/m 9 september 2023 in Museum Ridderkerk Oudheidkamer tijdens de gebruikelijke openingstijden.