Agenda

Meedenken over het centrum: komt u ook?

De tweede stakeholdersbijeenkomst (meedenkmoment) over de visie voor het Ridderkerkse centrum is op dinsdag 26 november van 19.30 tot 21.30 uur. Daar nodigt de gemeente u graag voor uit. Met de visie willen zij een centrum ontwikkelen met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij Ridderkerk.

De afgelopen maanden is de gemeente met hulp van vele inwoners, vastgoedeigenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen bezig geweest met het opstellen van de visie voor het centrum. Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden, de Maand van het Centrum georganiseerd en enquêtes afgenomen. Verder worden er aanvullende onderzoeken uitgevoerd om de visie zorgvuldig te kunnen opstellen. 

In gesprek over concrete plek

De gemeente laat u tijdens de bijeenkomst eerst zien wat zij met alle inbreng hebben gedaan. Daarna gaan zij in kleinere groepjes over vijf plekken verder in gesprek. De volgende locaties en dilemma’s komen aan de orde:

Koningsplein – Hoe vergroenen we het plein met behoud van evenementen en horeca?
Jorisplein – Hoe zorgen we dat dit echt het HART van Ridderkerk wordt?
Versmarktplein en marktlocatie – Hoe scheiden we hier voetgangers/fietsers van gemotoriseerd verkeer?
Lagendijk – Sport2000 – Hoe maken we een uitnodigende entree?
St. Jorisstraat/Rabobank/ING/Kerksingel – Hoe verbinden we het historisch centrum met het winkelgebied?

De bijeenkomst is in de Hofzaal aan het Koningsplein. Inloop vanaf 19.15 uur. Meld u vooraf aan en geef uw keuze door voor meepraten over locatie 1, 2, 3, 4 of 5. Aanmelden kan via m.v.alphen@ridderkerk.nl.