Agenda

Meedenken over verkeer en vervoer

De gemeente Ridderkerk stelt een nieuw mobiliteitplan op. Het huidige verkeersplan is toe aan een update door de vele nieuwe ontwikkelingen vanuit verkeer en vervoer, gezondheid en duurzaamheid.

De gemeente nodigt u graag uit voor de mobiliteitsbarbecue op woensdag 21 augustus 2019. De barbecue vindt plaats van 18 tot 21 uur in het parkje aan de Sint Jorisstraat (tussen Trelleborg en Verlengde Kerkweg). De avond begint met een introductie door de gemeente, gevolgd door open discussies over diverse vraagstukken in gemeente Ridderkerk.

U kunt zich via de website van de gemeente Ridderkerk aanmelden. Alleen de eerste 50 aanmeldingen worden toegelaten op de barbecue. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden tot en met 19 augustus 2019 of totdat het maximum aan aanmeldingen is bereikt.

Mobiliteit komt steeds vaker in het nieuws. Het fileleed neemt toe. Er komt geen nieuwe oeververbinding bij Bolnes. Ridderkerk zet in op Hoogwaardig Openbaar Vervoer en sinds 1 juli mogen AOW-gerechtigden in Ridderkerk gratis met het openbaar vervoer van de RET. Maar ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van elektrische fietsen. Dit zijn allemaal onderwerpen die te maken hebben met mobiliteit. Het gaat over de manier waarop we ons verplaatsen door Ridderkerk en de regio.

Eind juni, tijdens de mobiliteitsmarkt, hebben inwoners en bezoekers van Ridderkerk al aangegeven welke knelpunten zij ervaren op de fiets, in de auto of als voetganger. Nu zijn we een stap verder met het mobiliteitsplan en wordt u uitgenodigd om mee te denken over mobiliteit binnen de gemeente.

Bron: Gemeente Ridderkerk