Meepraten over centrumring Ridderkerk

Op dinsdag 12 oktober 2021 organiseert de gemeente een bijeenkomst in Theater Het Plein (Koningsplein 1) over de verkeersstructuur op de centrumring. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De gemeente vertelt u de onderzoeksresultaten en wil uw mening horen over het voorstel hier eenrichtingverkeer in te gaan stellen.

De gemeente Ridderkerk heeft onderzoek laten doen naar de verkeersstructuur op de centrumring. Met de centrumring wordt bedoeld de wegen die rondom het winkelcentrum lopen. Het onderzoek is een uitwerking van het vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk, Ontwikkelperspectief Centrum en de Omgevingsvisie.

In al deze vastgestelde plannen wordt er gesproken over het verbeteren van het centrum en de centrumring. De centrumring is door de versteende uitstraling nu geen fijne plek om te komen. De ring vormt een barrière tussen omgeving rondom het centrum en het centrum zelf. Doordat de weg breed is en er vaak hard wordt gereden vinden veel mensen de ring verkeersonveilig. Dit kan verbeterd worden door een aanpassing in de verkeersstructuur op de centrumring. 

Het idee is om eenrichtingsverkeer in te stellen op de oostzijde van de centrumring (de Willem Dreessstraat, het Koningsplein, de Schoutstraat, de Verlengde Kerkweg, Ridderstraat en Geerlaan). De overige straten op de centrumring (Frans Halsstraat, Jhr. van Karnebeekweg en de Klaas Katerstraat) blijven in twee richtingen berijdbaar. Door deze aanpassing ontstaat er meer ruimte voor de fietsers, voetgangers, het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het realiseren van meer groen. Het centrum blijft bereikbaar met de auto en de parkeergarages zijn in één route bereikbaar.

Tijdens de bijeenkomst presenteert de gemeente het uitgevoerde onderzoek en de resultaten daarvan. Aansluitend krijgt u uitgebreid de mogelijkheid hierop te reageren, uw mening te geven en aanvullingen en/of aandachtspunten mee te geven. 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mevrouw S. van Rossen via s.v.rossen@bar-organisatie.nl. Op 12 oktober krijgt u toegang met: een vaccinatiebewijs; of een herstelbewijs; of een negatieve testuitslag via testen voor toegang. U kunt deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck. Daarnaast moet u ook een geldig legitimatiebewijs meenemen.