Agenda

Militaire oefening in de regio

Militairen van de Koninklijke Landmacht houden van vrijdag 4 september tot en met vrijdag 11 september 2020 een oefening in de regio. Zij komen ook in Ridderkerk.

Dit betekent dat militairen zich met voertuigen door de gemeente verplaatsen. Hierbij wordt het doorgaand verkeer niet gehinderd. Ook wordt rekening gehouden met de maatregelen tegen corona. In totaal doen zeventig personen en zestien rijdende militaire voertuigen mee aan de oefening. Ze worden ondersteund door vier rijdende militaire voertuigen.

Schade

Ontstaat er schade door de oefening, dan kunt u – onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade – een melding doen aan: Sectie Claims Ministerie van Defensie, postbus 90004, 3509 AA Utrecht, via telefoonnummer (030) 218 04 20 of via een e-mail naar JDVclaims@mindef.nl.