Agenda

Na ruim 145 jaar vertrekt Trelleborg uit Ridderkerk en stelt locatie open voor publiek

De planning is dat op 30 juni 2024 alle activiteiten van Trelleborg in Ridderkerk daadwerkelijk beëindigd zijn en de productielocatie aan de Verlengde Kerkweg 15 in Ridderkerk ontmanteld is. De toekomstplannen voor de locatie worden momenteel gemaakt. In dat kader stelt Trelleborg op zaterdag 27 januari 2024 haar locatie open voor het publiek. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan een uniek kijkje nemen op locatie.

Lange historie

De rubberfabriek werd in 1879 op de huidige locatie gestart door de heer Bastiaan Bakker; Rubberfabriek B. Bakker Bzn. Later bekend als de ‘zachte Bakker’. Het bedrijf werd in 1985 overgenomen door het Zweedse Trelleborg, de huidige eigenaar.

Fabriek molensteeg ca. 1920, de zachte bakker


Huidige situatie

De activiteiten van Trelleborg op de locatie Verlengde Kerkweg 15 zijn inmiddels grotendeels geëindigd. Trelleborg wil samen met de gemeente Ridderkerk een herontwikkelingsplan opstellen voor de locatie. Het doel is een ontwikkelplan dat gedragen wordt door de gemeente Ridderkerk, Trelleborg en de overige grondeigenaren en belanghebbenden binnen het plangebied.

Het ontwikkelplan moet concreet zijn, zodat duidelijk is waar welke functies komen, wat het programma is, hoe verkeer wordt afgewikkeld, hoe de aansluiting op het omliggende gebied is en welk architectonisch beeld wordt gerealiseerd. Het plan moet een leefbare en duurzame wijk opleveren waarin het plezierig wonen en leven is. Onderdeel van Ridderkerk, maar tegelijkertijd een eigen plek met identiteit.

Onderdeel van de gewenste identiteit door Trelleborg is om na ruim 145 jaar een positieve erfenis na te laten aan Ridderkerk. Dat kan met het oude kantoorgebouw nabij de Molensteeg/Westmolendijk, maar het kan ook terugkomen in duurzaamheid, voorzieningen, naamgeving buurt, kunst en andere uitingen.

Open dag

Om de omwonenden van de Trelleborg locatie en andere geïnteresseerden de gelegenheid te geven om de productielocatie aan de Verlengde Kerkweg 15 in Ridderkerk in de huidige staat te bezoeken en te bekijken, stelt Trelleborg op zaterdag 27 januari 2024 van 11.00 uur tot 14.00 uur de locatie open voor publiek.

Deze unieke mogelijkheid is een mooie gelegenheid om achter de deuren te kijken van een historisch bedrijf in Ridderkerk én kennis te maken met de betrokkenen bij de toekomstige herontwikkeling van het gebied. Tijdens de open dag verneemt Trelleborg graag uw wensen en ideeën voor de toekomstige wijk.