Agenda

Nacht van de nacht: Lampionoptocht door het Carnisse griend

Tenminste 1 nacht per jaar wordt aandacht geschonken aan wat het nachtelijke duister behoort te zijn. Want ’s nacht was het toch donker en stil?

Wij gaan met kinderen en hun ouders op stap in de steeds donkerder wordende Carnisse grienden. Kinderen vinden het reuze spannend om een wandeling in het donker te maken. Het wordt een hele slinger van kinderen die met hun ouders en voorzien van dansende lampions over de malle paadjes gaan. Er wordt gefluisterd om de dieren niet op te schrikken. De gids staat hier en daar stil om wat over de dieren die er leven te vertellen. Ondertussen hoor je de wind ruisen in de knotwilgen en daar een verassend geluidje, wat zou dat zijn?

Evenement De Nacht van de Nacht

Dit jaar is het voor de twaalfde keer dat met het evenement de Nacht van de Nacht  aandacht wordt gevraagd voor de lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting.

Nederland is één van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen, licht bij sportvelden en openbare verlichting.

Over lichtvervuiling en lichthinder is nog relatief weinig bekend. Wel is duidelijk dat enkele negatieve effecten zijn: licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijk landschap. Maar uit onderzoek in opdracht van De Provinciale Milieufederaties (DPM) en Natuur en Milieu (N&M) blijkt dat driekwart van de Nederlanders een donkerdere nacht wil en dat lichtvervuiling aan bijna de helft van de Nederlanders het zicht op de sterrenhemel ontneemt. De Nederlander stoort zich vooral aan verlichting van bedrijven. Gemiddeld komt 50% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van een gemeente voor rekening van de openbare verlichting. 3% van de Nederlandse elektriciteit gaat op aan het verlichten van kassen. Er kan nog veel energie bespaard worden door anders en efficiënter te verlichten. Dit kan oplopen tot wel 80%.

Ontregeling natuur

Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren ’s nachts actief is, heeft licht een grote impact. Veel dieren worden aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt voor versnippering van leefgebieden, maar ook voor een grotere kans om ten prooi te vallen aan andere dieren. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heen draaien. De sterke teruggang van de insectensoorten wordt door een aantal onderzoekers vooral aan verlichting geweten. Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt gestuurd door licht en donker. Onnatuurlijke verlichting kan de biologische klok verstoren.  Vogels gaan bijvoorbeeld eerder zingen, eerder of later paren, nesten bouwen of trekken. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort.

De tocht vindt plaats op 27 oktober en wordt georganiseerd door Natuurvereniging IJsselmonde. Start 20.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de Carnisse grienden.

Aanmelden via excursies@natuurvereniging-ijsselmonde.nl.

Meer info op www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl.