Agenda

Natuurwandeling door Waalbos

Dinsdagavond 2 mei 2023 organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een avondnatuurwandeling in het Waalbos. Er wordt ca. 2 uur gewandeld.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en werkt samen met Staatsbosbeheer aan de natuurwaarden in het Waalbos zodat het interessant natuurgebied wordt waar iedereen van kan genieten. De Stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo is er een oeverzwaluwwand, een ooievaarspaal en een torenvalkkast geplaatst en is een hoop grond aangebracht voor de ijsvogel, zodat ie daar zijn nest kan graven. Ook is er een kabouterpad gemaakt voor de kleintjes.

De eerste kieviten zijn net uitgekomen en er lopen nu kievit kuikentjes rond. De tureluurtjes en scholekster zijn nog aan het broeden. De meeste zangvogels hebben zich al weer gesetteld en ook de planten beginnen weer te bloeien. De eerste sprinkhaanzangers zijn ook al weer gehoord. Op dit moment zijn te zien: rietzanger, zwartkop, heggemus, winterkoning, tjiftjaf, kneu, cetti’s zanger, putter en groenling en zanglijster. Verder kunnen we diverse roofvogels zien zoals torenvalk, buizerd maar ook bruine kiekendief. Deze jagen vooral op muizen. Ook zijn er verschillende eenden soorten te zien als krakeend, slobeend, kuifeend en wilde eend. We kijken naar alles wat we tegenkomen.

De excursie start om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Waalweg, achter het parkeerterrein van Ross Lovell. Deelname is gratis, donatie welkom. Er kunnen maximaal 20 mensen meewandelen. Aanmelden kan via info@onswaalbos.nl.