Natuurwandeling door Waalbos

Dinsdagavond 9 april organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een natuurwandeling door het Waalbos. We wandelen tot het donker wordt en dat is ca. 20.30 uur.

Deze week zijn de blauwborstjes teruggekomen en ook de tjiftjaf is alweer een aantal weken terug. Verder zijn de kieviten volop aan het baltsen en ook de kleine plevier, de tureluur, de oeverloper en de schokekster zijn aanwezig. Ook zijn diverse zangvogels te zien zoals putters, heggenmus, rietgorzen en groenlingen. Ook zijn er verschillende ganzensoorten te zien in het Waalbos en met een beetje geluk ook roofvogels zoals buizerd maar ook bruine kiekendief. Deze jagen op muizen. Ook zijn er nog verschillende eenden soorten te zien als slobeend, kuifeend, wintertaling en dodaars. Met een beetje mazzel treffen we ook nog een zomertaling. En bij de Schotse Hooglanders is een zwart kalfje geboren.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en wil middels beheer, recreatie en educatie het Waalbos tot een interessant natuurgebied te maken waar iedereen van jong tot oud in de toekomst graag naar toe zal gaan. De Stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken.

De excursie start om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Waalweg, achter het parkeerterrein van Ross Lovell. Deelname is gratis. Aanmelden is prettig en kan via info@onswaalbos.nl