Agenda

Natuurwerkdag in het Waalbos: Help Mee!

Op Landelijke Natuurwerkdag, 4 november 2023, wordt er in het Waalbos gewerkt door Stichting Natuurbeheer Waalbos. In dit jonge bos is er veel wilgenopslag langs de watergangen. Deze wilgen worden gesnoeid, en het vrijgekomen hout wordt gebruikt om takkenrillen te maken waar vogels kunnen schuilen. Ook moet er nestmateriaal in een van de aanwezige bijenhotels worden geplaatst.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht omdat er te weinig beheergeld beschikbaar was voor het onderhoud van het beoogde Waalbos. Er is gelobbyd bij Staatsbosbeheer, die het beheer heeft overgenomen. SNW helpt nu met arbeidsintensievere werkzaamheden om het Waalbos aantrekkelijker te maken. Er is een aparte stichting, Stichting Bezoekerscentrum Waalbos, die een gebouw beheert voor SNW, Molenstichting de Kersenboom, en de IJsclub. Vanuit dit gebouw, de IJsvogel, worden de vrijwilligerswerkzaamheden georganiseerd.

Alle hulp is welkom; kennis, gereedschap en handschoenen zijn niet nodig. Wel is het handig om oude kleding en waterdichte schoenen te dragen. Er wordt verzameld om 8.45 uur in het bezoekerscentrum de IJsvogel, dat alleen te bereiken is via Rijksstraatweg 67. Er wordt gewerkt tot ongeveer 13.00 uur, met een pauze voor koffie, thee en limonade. De dag wordt afgesloten met een broodje. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl of via info@onswaalbos.nl.