Online training Diversiteit en gespreksvoering

Voor vrijwilligers die als buddy, maatje, taalcoach of begeleider van vluchtelingen in Ridderkerk werken organiseert Facet Vrijwilligerssteunpunt de training ‘Diversiteit en gespreksvoering’. Interculturele communicatie en gesprekstechnieken staan centraal. De training bestaat uit twee online bijeenkomsten die plaatsvinden op woensdag 9 en 16 december van 19.30 uur tot 22.00 uur. 

De training is opgezet in samenspraak met de Stg. Integratie Ridderkerk en wordt verzorgd door het trainingsbureau van Vluchtelingenwerk. De eerste bijeenkomst staat het onderwerp ‘Interculturele communicatie’ centraal en wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan je omgaan met cultuurverschillen? Wat zijn kenmerken in het omgaan met mensen met een trauma, hoe ga je daarmee om? Welke rol heb jij als vrijwilliger? Hoe kun je sturen op zelfredzaamheid? De tweede bijeenkomst gaat over gespreksvoering. Er wordt stilgestaan bij de manieren van gesprekken voeren, het stellen van vragen en het werken met tolken. 

Naast de theorie zijn er interactieve oefenvormen en is er ruimte voor vragen. Om deel te kunnen nemen is een laptop, PC of tablet met camera, geluid en een goede internet verbinding vereist. Er is beperkt plaats. Aanmelden kan tot 7 december bij het Facet Vrijwilligerssteunpunt via inschrijven.vsp@facetridderkerk.nl of 0180 430 440.