Agenda

Openluchtdienst op Koningsplein

Zondag 7 juli is er een Openluchtdienst op het Koningsplein. Het thema is ‘Amazing Grace’.

Hoe sommige dingen bij elkaar komen is nog wel eens verrassend: een aangedragen thema “Amazing Grace” met een koor Amazing Kids & Teens, dat kan geen toeval zijn.

Het thema: “Amazing Grace” geeft aan dat God ons wonderbaarlijke genade schenkt voor de fouten welke we in het leven maken. Wat we ook hebben gedaan er is vergeving mogelijk bij God.

De voorganger dit jaar is Arjan ten Brinke, hij is als wijkpastor verbonden aan de christelijke gemeente de Wegwijzer in Almere. Het koor “Amazing Teens & Voices” o.l.v. Hanneke Scherff is afkomstig uit de Alblasserwaard en bestaat uit jonge en enthousiaste zangers. Naast de koorzang kunnen de aanwezigen ook met z’n allen meezingen in de samenzang van bekende liederen. Ook de kinderen worden tijdens de dienst niet vergeten, ook daarvoor is tijd beschikbaar.

Het doel van de openluchtdiensten is in alle jaren niet veranderd; de hele gemeenschap kan het evangelie horen en dat dit ook gedragen wordt door alle kerken die het christelijk geloof willen uitdragen. De samenzang wordt begeleid door de band van de Volle Evangelie gemeente “de Kern” uit Slikkerveer.

De organisatie van de openluchtdiensten wordt ondersteund door: Leger des Heils, Prot. Gemeente te Bolnes, Prot. gemeente de Levensbron, Prot. Gemeente Christus is Koningkerk, Volle Evangelie Gemeente “De Kern”, Herv. gemeente Goede Herderkerk, Herv. Gemeente te Rijsoord, geref. Kerk Vrijgemaakt (Maranathakerk), de Herv. Singelkerk en de Geref. Kerk te Rijsoord.

De dienst begint om 14.00 uur maar enkele minuten daarvoor zal het koor al enkele liederen zingen. Het is wel aan te raden een (klap)stoel mee te nemen .

De diensten worden financieel ondersteund door een bijdrage van de deelnemende geloofsgemeenschappen en een subsidie vanuit de gemeente. Deze ziet het belang in van een interkerkelijke activiteit welke voor de hele bevolking van Ridderkerk toegankelijk is.

U bent hierbij van harte uitgenodigd om 7 juli deze dienst bij te wonen.