Agenda

Oriëntatiecursus Christelijk Geloof

Dit jaar zal er weer in oktober/november een oriëntatiecursus Christelijk Geloof gegeven worden. Met deze cursus wordt in vijf avonden een beeld gegeven van wat het christelijke geloof inhoudt. 

De volgende thema’s worden tijdens de cursusavonden behandeld: 
De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Jezus, de wereld, de zin van het leven enzovoorts? 
De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelingen? 
Hoe is de Bijbel opgebouwd? 
Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap? 
Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven? 

Objectiviteit staat voorop: het doel is om geïnteresseerden informatie te geven over het christelijk geloof. Ook is er volop ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers. De cursus is een initiatief van de Hervormde kerken in Ridderkerk.

De cursus zal gegeven worden op de donderdagen, 29 oktober, 5, 12,19, 26 november 2020 en begint om 19.45 uur aan de Kerksingel 6A (achterzijde Christelijke Boekhandel “De Kandelaar”). Plaats afhankelijk van groepsgrootte in verband met corona richtlijnen.
De cursus is gratis. Wie deelneemt aan de cursus, ontvangt een cursusmap. U kunt zich aanmelden via de mail (marieke.van.eijsden@gmail.com), of telefonisch 0180-427299. Door haar kan, indien gewenst, ook nadere informatie worden verstrekt.