Oriëntatiecursus christelijk geloof

In oktober en november 2021 zal er weer een oriëntatiecursus christelijk geloof worden gegeven in Ridderkerk. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer van het christelijke geloof wil weten. Er is geen Bijbelkennis voor nodig.


In vijf avonden wordt een introductie gegeven over wat het christendom als godsdienst inhoudt. Objectiviteit staat voorop: het doel is om geïnteresseerden informatie te geven over het christelijk geloof. Ook is er volop ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers. Voor de cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Thema’s

De volgende thema’s worden tijdens de cursusavonden behandeld:

De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Jezus, de wereld, de mens, de zin van het leven, enzovoorts? De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelingen?

Hoe is de Bijbel opgebouwd? Waarom hechten christenen er grote waarde aan?

Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap?

Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven? Waarom gaat hij of zij naar de kerk? Wat is bidden eigenlijk?

De Oriëntatiecursus christelijk geloof wordt gegeven op vijf donderdagavonden: 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november2021. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur in het lokaal aan de Kerksingel 6A (entree aan de achterzijde van de Christelijke Boekhandel “De Kandelaar).

Iedereen is van harte welkom op één of meerdere cursusavonden. Deelname aan deze cursus is gratis. Wie intekent ontvangt een cursusmap. De cursus is een initiatief van de Centrale Evangelisatie Commissie van de Hervormde kerken in Ridderkerk.

Aanmelden

Aanmelding bij Marieke van Eijsden via de mail (kerkeninRidderkerk@gmail.com) of telefonisch (0180-427299). Door haar kan, indien gewenst, ook nadere informatie worden verstrekt.