Agenda

Oriëntatiecursus Christelijk Geloof

November  2018 zal er weer een oriëntatiecursus christelijk geloof worden gegeven in Ridderkerk. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer van het christelijke geloof wil weten.

Op allerlei manieren is het christelijke geloof in onze samenleving aanwezig. Denk aan de kunst, aan de christelijke feestdagen en ook aan waarden en normen die mensen belangrijk vinden. Zo zijn er nog veel meer dingen te noemen, die hun wortels hebben in het christendom.

Als je dat bedenkt, komen er vanzelf de volgende vragen boven: Wat houdt dat christendom eigenlijk in? Wat geloven christenen allemaal? Misschien hebt u een collega die elke zondag naar de kerk gaat. Waarom zou hij dat doen?

In vijf avonden wordt een introductie gegeven over wat het christendom als godsdienst inhoudt. Objectiviteit staat voorop: het doel is om geïnteresseerden informatie te geven over het christelijk geloof. Ook is er volop ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers. 

Voor de cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

De volgende thema’s worden tijdens de cursusavonden behandeld: 

De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Jezus, de wereld, de mens, de zin van het leven, enzovoorts? 

De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelingen? Hoe is de Bijbel opgebouwd? Waarom hechten christenen er grote waarde aan?

Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap? 

Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven? Waarom gaat hij of zij naar de kerk? Wat is bidden eigenlijk? 


De cursus is een initiatief van de Centrale Evangelisatie Commissie van de Hervormde kerken in Ridderkerk.

De cursus zal gegeven worden op 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 en begint om 19.45 uur aan de Kerksingel 6A (achterzijde Christelijke Boekhandel “De Kandelaar”).

Iedereen is van harte welkom op één of meerdere cursusavonden.

De cursus is gratis. Wie deelneemt aan de cursus, ontvangt een cursusmap.

Aanmelding bij Marieke van Eijsden via de mail marieke.van.eijsden@gmail.com of telefonisch (0180-427299). Door haar kan, indien gewenst, ook nadere informatie worden verstrekt.