Agenda

PCOB bijeenkomst: wat doet het Waterschap Hollandse Delta?

Wat doet het Waterschap Hollandse Delta nou eigenlijk? Een vraag die menigeen zich wel eens heeft gesteld. Het antwoord daarop wordt op woensdag 31 mei 2023 gegeven tijdens een bijeenkomst van PCOB Ridderkerk. Dan komt een vertegenwoordiger van het Waterschap van alles vertellen over de vele taken en werken die de organisatie uitvoert.

Waterschappen bestaan al heel lang. Het eerste officiële waterschap was het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat in 1255 werd ingesteld door graaf Willem II van Holland. Sinds 1991 is er de Waterschapswet. Daarin wordt bepaald dat alle inwoners van Nederland waterstaatszorg nodig hebben, hierover zeggenschap hebben en hier aan moeten meebetalen. In de wet staat ook dat alle taken op het gebied van die zorg bij de waterschappen moeten zijn ondergebracht.

Wie meer wil weten is welkom bij de lezing die wordt georganiseerd door de Ridderkerkse afdeling van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) . Dit vindt plaats in de Christus is Koning kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44 te Ridderkerk Slikkerveer. Aanvang 14.00 uur. Niet-leden zijn ook van harte welkom. De toegang is gratis. Voor de koffie wordt een kleine bijdrage gevraagd.