Agenda

PCOB Ridderkerk: een bijzondere middag in de Stille Week

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De samenwerkende kerken in Ridderkerk (SARI) organiseren dan verschillende vieringen, telkens in één van de kerken in een gezamenlijke dienst. Daarnaast wordt op woensdag 27 maart 2024, tijdens de maandelijkse bijeenkomst van PCOB Ridderkerk een middag gehouden over de Kruisweg, met als titel ‘Een bijzondere middag in de Stille Week’.

Leken-voorganger Oecumene van de RK parochie De Emmaüsgangers Jac Schoone neemt zijn toehoorders mee langs de Kruisweg, die al vanaf de middeleeuwen veel meer is dan het verhaal van een gruwelijke lijdensweg. Hij toont de laatste dag van het leven van Jezus. Na een gruwelijk lijden, hangt hij daar voor iedereen zichtbaar, volkomen vernederd en kapotgemaakt. Maar de staties vertellen ook iets over de mens in het algemeen. Over de weg die men gaat, de blijdschap die men onderweg beleeft, de teleurstelling en het vertrouwen in een goede afloop. 

Zoals gebruikelijk wordt de bijeenkomst gehouden in de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44. Aanvang 14.00 uur. Iedereen is welkom, ook niet-leden. Vanwege de toenemende kosten voor zaalhuur, koffie et cetera, wordt aan niet-leden een bijdrage van 3 euro per persoon gevraagd. Leden betalen een klein bedrag voor de koffie en thee. Betalen met pinpas kan nog niet, wel via een een QR-code. Wie niet over die mogelijkheid beschikt moet er dus aan denken contant geld mee te nemen.