Agenda

Project 0180 breidt uit

Project 0180 is onderdeel van Welzijn Ridderkerk en richt zich voornamelijk op jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die onvoldoende sociaal weerbaar zijn. Door het gebrek aan sociale weerbaarheid is de kans groot dat zij slachtoffer worden van pesterijen. 

Na een geslaagde weerbaarheidstraining met een aantal volwassen cliënten van de stichting IJsselmonde-Oost, kwam de vraag vanuit ouders en begeleiding of hier een vervolg aan kon worden gegeven. IJsselmonde-Oost biedt zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Welzijn Ridderkerk heeft voor cliënten van IJsselmonde-Oost op de donderdagavond een uur weten te creëren, waarin ontmoeting, gezelligheid en samen trainen centraal staan. 

Van 18.30 tot 19.30 uur trainen op dit moment elf mensen met een verstandelijke beperking bij Project 0180 in De Loods. Deze training verstevigt zelfvertrouwen, motoriek, kracht en conditie. Op een sportieve manier trainen de deelnemers met elkaar hoe om te gaan met allerlei mogelijke gevaren van bedreiging en intimidatie. Deze training is gestart op 17 mei jl. en loopt door tot aan de zomervakantie. Het streven is om na de zomervakantie door te gaan met een nieuwe groep. 

Voor meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Gertjan Kroon van Welzijn Ridderkerk via Gertjan.Kroon@welzijnridderkerk.nl of bel 06 – 215 219 92.