Publiek weer welkom bij Dodenherdenking

Het hele jaar door herdenken we verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.

De 4 mei-herdenking is dit jaar weer toegankelijk voor iedereen. Samen herdenken in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten.

Route stille tocht

Op woensdagavond 4 mei 2022 is er een stille tocht vanaf het Koningsplein. De route loopt via de Willem Dreesstraat, Klaas Katerstraat, Jhr. van Karnebeekweg en Frans Halsstraat naar begraafplaats Rusthof. Onderweg wordt bij het Joods monument een moment stilgestaan en een bloemstuk gelegd.

De tocht is een uiting van machteloosheid, van diepe droefenis en gaat over het onrecht tegen schuldeloze slachtoffers. Burgemeester Anny Attema nodigt u uit om samen met haar en vele anderen mee te lopen.

Programma 4 mei
19.00 uur Gemeentehuis open voor publiek
19.20 uur Stoet formeren
19.25 uur Stille tocht
19.45 uur Aankomst begraafplaats Rusthof (toespraak burgemeester)
19.57 uur Gedicht (Scouting Sint Joris)
19.59 uur Trompetsignaal
20.00 uur 2 minuten stilte 20.02u Trompetsignaal einde 2 minuten, Harpe Da- vids speelt Wilhelmus
20.05 uur Aankondiging kranslegging
20.13 uur Aanvang defilé
20.16 uur Aanvang defilé alle belangstellenden
20.20 uur Bijeenkomst gemeentehuis
21.30 uur Einde bijeenkomst