Reünie Mulo De Reijer examenjaren 1970 en 1971

Op 10 september 2022 vindt op zaterdagavond een reünie plaats van klasgenoten van de examenjaren 1970 en 1971 in De Loods aan de P.C. Hooftstraat 4a te Ridderkerk. In 1971 zijn de laatste examens voor de Mulo-A en Mulo-B afgenomen. Hans de Korte en Arie Kooi hebben elkaar als eerste ongeveer vijf jaar geleden via LinkedIn weer weten te vinden. Met een door Hans uit het hoofd opgestelde lijst met namen van klasgenoten is het besluit genomen om circa anderhalve maand geleden daadwerkelijk met het organiseren van de reünie te starten. Hans en Arie zeiden tegen elkaar “het is nu of nooit om de reünie te organiseren, de tijdklok tikt door”. Bovendien vordert de bouw van de additionele locatie van het Gemini College Ridderkerk met daarbij het aantreden van een nieuw tijdperk, zie foto boven. Een mooi momentum.

Het was verre van eenvoudig klasgenoten te vinden en hun contactgegevens op te sporen. Het is voor veel klasgenoten immers meer dan 50 jaar geleden, dat ze elkaar hebben gezien of gesproken. Naast de namen van de jongens van toen, waren alleen de meisjesnamen bij Hans en Arie bekend. Nagenoeg iedereen, die wordt benaderd of de weg naar de organisatoren vindt, is erg enthousiast over de reünie. Dat geeft energie, maar ook grote druk op de organisatie om er gezamenlijk een succes van te maken.

Inmiddels is er een actiecomité geformeerd bestaande uit vier personen, namelijk Agnes Samson, Jilles Soffree, Hans de Korte en Arie Kooi (boekhouden en wiskunde gemixt). Er is een concept programma opgesteld voor en door de bekende klasgenoten. Aan hen is gevraagd om namen en contactgegevens uit het persoonlijke netwerk op te leveren en ideeën aan te dragen. Dit heeft geresulteerd is een concrete mailinglijst om klasgenoten op de hoogte te houden van de voortgang van de organisatie van de reünie. Verder is een WhatsApp groep aangemaakt, waar klasgenoten al levendige discussies met elkaar aangaan en verdere ideeën over onder andere de programmering van de reünie-avond uitwisselen. Nog dagelijks vinden aanmeldingen plaats en groeit de lijst met klasgenoten gestaag. Uiteraard zijn de leraren van het brede vakkenpakket, dat is onderwezen niet vergeten. 

Het wordt een feestelijke reünie-avond met een attractief en creatief programma met een duidelijke programmering, maar ook met vrijheid voor eigen invulling en spontaniteit. Uiteindelijk is het de bedoeling om elkaar na zoveel jaren weer eens te spreken en natuurlijk te luisteren naar de muziek uit eind jaren ’60, begin jaren ’70.

Aanmeldingen voor klasgenoten uit de doelgroep 1970 en 1971 worden van harte uitgenodigd zich te melden bij Dhrn. Hans de Korte (hansdekorte55@gmail.com) of Arie Kooi (a.a.kooi@upcmail.nl). Bij aanmelding wordt een bescheiden vergoeding van € 25,- gevraagd voor entree en munten voor consumpties. Hiermee dragen klasgenoten bij in de te maken kosten voor de reünie. 

Foto: Arie Kooi