Agenda

Schaapsherders in stedelijke gebieden

Wie kent nog het liedje ‘op de grote stille heide’? Daarin dwaalde een herder eenzaam rond, met zijn witgewolde kudde, tevreden met een karig loon. Ook vandaag de dag zijn er nog herders met schaapskuddes. Vaak heeft de heide echter plaats gemaakt voor een weide of grasgebied in en om de binnensteden. Een van hen is Martin Oosthoek.

In 2007 had hij zijn eerste kudde in Zoetermeer. Nu lopen er 1200 schapen rond onder de hoede van meerdere herders. De schapen begrazen gebieden in onze regio, zoals de taluds langs rijkswegen en langs dijken. Dus een heel ander gebied dan de traditionele herder. Hoe doet hij dat? Wat zijn de verschillen? Waarom worden schapen ingezet in een verstedelijkt gebied? Deze en al die andere vragen die komen bovendrijven kunnen worden gesteld op woensdag 27 september, tijdens de maandelijkse bijeenkomst van PCOB Ridderkerk. Martin Oosthoek komt dan uitgebreid vertellen over zijn werk.

Komt u ook? U kunt hem ontmoeten in de zaal van de Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44 in Slikkerveer. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. Men hoeft niet perse lid te zijn van de PCOB. Iedere belangstellende is welkom. De toegang is gratis. Wel wordt een bijdrage voor koffie en thee gevraagd.