Agenda

Scholing voor vrijwilligers

Dit najaar biedt Facet Vrijwilligerssteunpunt praktische workshops en een cursus aan vrijwilligers. Het veelal gratis aanbod is bedoeld voor actieve vrijwilligers, zodat zij hun werkzaamheden prettig en verantwoord kunnen doen. Op het programma staan een workshop ‘Rolstoel duwen’, een cursus ‘Efficiënt vergaderen’ en een workshop ‘Effectief levensreddend handelen’.

Workshop ‘Rolstoel duwen’ 
Een rolstoel duwen is zwaar werk. Hoe duwt u iemand die in een rolstoel zit? Hoe zorgt u voor een veilige en plezierige wandeling? Voor de ander en voor uzelf?  Tijdens deze training leert u op een veilige manier met een rolstoel om te gaan. U krijgt tips over het nemen van drempels, stoepranden en hellingen, het in balans houden van de rolstoel, een goede houding tijdens het duwen om als vrijwilliger blessures te voorkomen, het in en uit de rolstoel helpen van de gebruiker en het vervoeren van de rolstoel. Het is een praktische training welke gegeven wordt door een fysiotherapeut. Deelnemers zullen zelf ook ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. De workshop is een aanrader voor vrijwilligers van bijvoorbeeld vervoersdiensten, uitstapjes, boodschappenservice en zorgcentra. De workshop is op woensdag 30 oktober van 9.00 uur tot 11.30 uur in De Loods aan de P.C. Hooftstraat 4a. Deelname is gratis.

Cursus ‘Efficiënt vergaderen’  
In allerlei organisaties wordt er vergaderd. Overleg en gezamenlijke besluitvorming is voor het functioneren van iedere organisatie van groot belang. Vergaderen is echter niet altijd favoriet; het kost vaak veel tijd, er komt te weinig uit en er worden geen besluiten genomen. In deze cursus wordt een aantal technieken besproken die een vergadering efficiënter laten verlopen en er wordt geoefend in een nagebootste vergadering. Aan de orde komen voorbereiden van een vergadering, vergaderregels en procedures, hanteren van vergadertechnieken, de rol van de voorzitter en verslaglegging. Met deze kennis kan de doelmatigheid van de vergadering vergroot worden.

De cursus is geschikt voor onder andere vrijwilligers in besturen, werkgroepen, buurtgroepen of startende initiatieven. De cursus wordt gegeven door een ervaren docent van Train Rotterdam en omvat twee avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur in oktober (dag wordt nader bepaald). Locatie: kantoor Facet aan de Schoutstraat 1c. Deelname is gratis. 

Workshop ‘Effectief levensreddend handelen’ 
Van vrijwilligers wordt steeds meer verwacht dat zij zelfstandig kunnen werken. Daarnaast krijgen ze als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen meer met kwetsbare mensen te maken. Het is van belang dat zij weten hoe ze moeten handelen in voorkomende situaties. Precision Bijscholingen, een geautoriseerd bedrijf welke ervaren is in bijscholingen voor de gezondheidszorg, verzorgt de workshop ‘Effectief levensreddend handelen’. Tijdens de workshop worden de aspecten rond EHBO kennis en vaardigheden behandeld. Na afloop weet je hoe je snel en effectief kunt handelen totdat de hulpdiensten het overnemen. Het dagdeel bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel en is gericht op directe toepassing in de praktijk. In het praktische deel worden de verschillende technieken gedemonstreerd en geoefend. Na deelname wordt een certificaat uitgegeven. De workshop is geschikt als basis-, maar ook als opfristraining. De workshop vindt plaats op woensdag 7 november van 9.00 uur tot 12.00 uur in het kantoor van Facet aan de Schoutstraat 1c. De kosten zijn € 20,00, inclusief reader en koffie/thee. 

Aanmelden voor de workshops en cursus kan via inschrijven.vsp@facetridderkerk.nl. Voor meer informatie kan iedereen contact opnemen met Facet Vrijwilligerssteunpunt via 0180 – 430 440 of vrijwilligerssteunpunt@facetridderkerk.nl