Symposium over het anders omgaan met grondstoffen

Op 28 oktober 2021 wordt er een Grondstoffen symposium gehouden over het anders omgaan met grondstoffen. Dit gebeurt van 13.15 tot 17.00 uur in het gebouw Het Kruispunt, Middenbaan 111 in Barendrecht. Sprekers op dit symposium zijn duurzaamheidswethouder Tanja de Jonge (Barendrecht) en twee professoren van de Erasmus universiteit Rotterdam: dr. Rob van Tulder, en dr. Tine de Moor.

De sprekers geven hun visie op de circulaire samenleving en spreken over het belang van verduurzamen. Ir. Sander Wapperom van DeWarmte vertelt daarna over een techniek om thuis warmte uit afvalwater te halen. Het symposium vindt plaats in het kader van de Duurzaamheidsweek die van 23 tot en met 30 oktober in Barendrecht en Ridderkerk wordt gehouden.

Nederland circulair in 2050

Grondstoffen zijn schaarse producten. De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 een circulaire samenleving is met dito economie. Echter al over negen jaar moet er al vijftig procent minder schaarse grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen worden verbruikt. Uiteindelijk mag er geen afval meer bestaan in 2050. Grondstoffen uit oude koelkasten en kleding bijvoorbeeld worden niet weggegooid, maar opnieuw gebruikt. Ook worden spullen straks steeds vaker dan nu het geval is gerepareerd, omgebouwd of tot nieuwe producten gemaakt. Alles draait om herbruikbare grondstoffen, zodat de aarde niet (langer) wordt uitgeput.

Sprekers

–              drs. Tanja de Jonge, RA RO EMIA CIA wethouder Duurzaamheid in Barendrecht en daarvoor consultant en docent Corporate Social Responsibility

–              Professor dr. Rob van Tulder (hoogleraar International Business-Society Management aan de Erasmus Universiteit)

–              Professor dr. Tine de Moor (hoogleraar Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Erasmus Universiteit)

–              Ir. Sander Wapperom, mede-oprichter van het innovatieve bedrijf DeWarmte, over De Heat Cycle

Aanmelden

Het symposium is een samenwerking tussen het Kruispunt, het Repair café Barendrecht en de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk en is bedoeld voor inwoners vanaf 16 jaar en ouder. De toegang bedraagt €8,95,  inclusief een hapje en een drankje. Er is een nazit tot 17.00 uur. Meer informatie over het symposium en aanmelden bij Bibliotheek Aanzet Barendrecht