Agenda

Tentoonstelling en lezing over Roofvogels in de IJsvogel

De hele maand november is er een tentoonstelling over roofvogels te zien in bezoekerscentrum de IJsvogel. Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft deze tentoonstelling samengesteld. Op donderdagavond 23 november 2023 wordt door Sander Elzerman van Natuurvereniging IJsselmonde een presentatie geven over roofvogels. 

Roofvogels zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Roofvogels zorgen ervoor dat de populaties van onder andere muizen onder controle blijven. Het succes en de aanwezigheid van roofvogels wordt dan ook in sterke mate bepaald door de hoeveelheid voedsel. Zijn er veel muizen dan zijn er (meestal in het jaar erna) veel roofvogels. Stort de muizenpopulatie in, dan gaan ook de roofvogels die daarvan leven vaak achteruit. De laatste jaren gaat het weer wat beter met roofvogels omdat ze minder last hebben van bestrijdingsmiddelen. Wel is door de intensieve landbouw het voedselaanbod minder groot. In het Waalbos zijn er voldoende voedselbronnen voor roofvogels. De torenvalk eet nagenoeg alleen muizen, is regelmatig biddend te zien in het Waalbos en broedt er ook. Daarnaast zijn er op de dag ook buizerd en de bruine kiekendief te zien. In de avond zijn ook met geluk de ransuil, bosuil en kerkuil te zien en te horen. De tentoonstelling toont de roofvogels die in het Waalbos regelmatig te zien zijn en de dwaalgasten.

Stichting Natuurbeheer Waalbos is opgericht in januari 2015. Aanleiding voor oprichting van de stichting, was het gegeven dat er te weinig beheergeld was om het beoogde Waalbos te onderhouden. Vanuit de stichting is er gelobbyd bij Staatsbosbeheer om het beheer van het Waalbos toch op te pakken. Nadat Staatsbosbeheer de handschoen had opgepakt, is de stichting opgericht om Staatsbosbeheer te helpen met de arbeidsintensievere werkzaamheden om samen het Waalbos tot een interessant natuurgebied te maken. De Stichting voert specifiek beheer uit in het Waalbos om het gebied aantrekkelijker te maken. De IJsvogel is ontstaan omdat Stichting Natuurbeheer Waalbos, Molenstichting de Kersenboom en de IJsclub behoefte hadden aan een gebouw. Er is een aparte stichting (Stichting Bezoekerscentrum Waalbos) opgericht die het gebouw beheert en de activiteiten van de drie clubs faciliteert. De IJsvogel is daarom nu de thuisbasis van Stichting Natuurbeheer Waalbos en starten van daaruit de vrijwilligers om aan de slag te gaan in het Waalbos. 

De tentoonstelling is de hele maand november te bekijken in bezoekerscentrum de IJsvogel in Rijsoord (Waalweg 9a; parkeren achteraan parkeerplaats Ross Lovell). Het bezoekerscentrum is open op woensdagmiddag, zaterdag en zondag.

De lezing is op donderdagavond 23 november 2023 van 20-22.00 uur en er wordt een entree van 3 euro gevraagd (graag contant). Voor geen van deze activiteiten is aanmelding nodig.