Agenda

Tweede reünie Boele-medewerkers

De eerste reünie voor de oud-medewerkers van de voormalige scheepswerf Boele in oktober vorig jaar was een groot succes. Het was voor velen een mooi weerzien met de collega’s van weleer en de roep om een vervolg werd breed gedeeld. Daarom wordt voor donderdag 23 maart 2023 opnieuw een reünieavond georganiseerd.

Naast de gelegenheid om elkaar weer eens lekker bij te kletsen over allerlei onderwerpen wordt nu vooral veel tijd ingeruimd om foto’s en films te bekijken. Speciaal daarvoor wordt een groot scherm klaargezet. Jan Kool heeft heel veel foto’s ingezameld in de afgelopen jaren. Maar de reüniebezoekers kunnen ook zelf foto’s meenemen. Het liefst afbeeldingen die al gedigitaliseerd zijn en op een stick geplaatst. Zo nodig kunnen papieren exemplaren gescand worden. 

Fotomateriaal

Er kunnen ook spullen worden meegenomen die aan het verleden van de scheepswerf herinneren, zoals oorkondes, bijzondere aandenkens, relatiegeschenken, et cetera. Daarvoor is een speciale ‘Boelekast’ aangeschaft waarin een en ander kan worden tentoongesteld in het Bolwerk. De eigenaar dient dan wel een afstandsverklaring of een bruikleenverklaring te ondertekenen. Zo ontstaat een uniek archief. Om dat goed te beheren is men nog wel op zoek naar een archivaris.

De organisatie is in handen van Buurtpreventie Bolnes. Iedereen die ooit bij Boele heeft gewerkt mag zich per mail aanmelden bij Toon Huizer via buurtpreventiebolnes@gmail.com, onder vermelding van Boele-reünie.

De avond wordt gehouden in een zaal van buurthuis De Klinker, Van Riebeekstraat 3 in Bolnes. Aanvang 20.00 uur.