Agenda

Uitleg over Wmo tijdens PCOB bijeenkomst 

De Wet maatschappelijke ondersteuning, ofwel Wmo, is in 2015 in werking getreden en zorgt er voor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor veel mensen geen gemakkelijk thema. Op woensdag 26 april 2023 is de Wmo onderwerp van gesprek tijdens de maandelijkse ledenbijeenkomst van PCOB Ridderkerk. 

Wat is de Wmo ofwel de Wet maatschappelijke ondersteuning? Wat is de samenhang met andere wetten, zoals de Zorgverzekering en de Wet langdurige zorg? Met welke vragen kun je terecht bij de Wmo en hoe verloopt het proces van melding tot aanvraag? Wat is de eigen bijdrage als men gebruik maakt van de Wmo? Waar vind ik informatie en waar moet ik zijn bij de gemeente? Op al die vragen geeft Wessel Wijnja, kwaliteitscoach Wmo voor de gemeente Ridderkerk (nu nog BAR), antwoord. Hij ondersteunt zijn uitleg met een PowerPointpresentatie, terwijl er ook gelegenheid is om vragen te stellen. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44 in de wijk Slikkerveer. Ook niet-leden zijn welkom. De toegang is gratis.