Uitnodiging oeververbinding informatiebijeenkomst

Het project MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam doet onderzoek naar een nieuwe oeververbinding voor de Nieuwe Maas. Hiervoor vindt op 19 februari 2019 een informatiebijeenkomst plaats bij Wijkvoorzieningencentrum Bolnes, Noordstraat 255a, Ridderkerk. Belangstellenden zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

Doel informatiebijeenkomst

Het project MIRT-verkenning oeververbinding organiseert informatiebijeenkomsten over de uitkomsten van de pre-verkenning (een vooronderzoek) en het besluit dat daarover is genomen. Tijdens deze bijeenkomsten komt ook de aanpak van het verdere onderzoek, de MIRT-verkenning, aan bod en de participatie van de omgeving daarin. Bij dat laatste punt bespreken we graag met aanwezigen hoe we de omgeving het beste kunnen betrekken.

Programma

De informatiebijeenkomst is op dinsdag 19 februari 2019. Bezoekers kunnen om 18.45 uur binnenlopen en om 19.00 uur start een korte gezamenlijke toelichting, waarna er tot 20.30 uur gelegenheid is om de resultaten van de onderzoeken, de besluitvorming en het vervolg uitgebreider te bekijken en te bespreken met de projectleden van de MIRT-verkenning.

MIRT-verkenning

In de regio Rotterdam staat de bereikbaarheid onder druk. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een economisch sterke regio met een hoogwaardige leefkwaliteit. Daarnaast biedt een goede bereikbaarheid kansen voor gebiedsontwikkeling. Voor de Rotterdamse regio is uitbreiding van de (capaciteit van) oeververbindingen essentieel.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben daarom besloten een MIRT-verkenning te starten. Daarin verkennen zij de mogelijkheden om in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio de bereikbaarheid op de weg en in het openbaar vervoer te verbeteren door het realiseren van een extra oeververbinding over de Nieuwe Maas tussen de Esch en Stadionbuurt of tussen Ridderkerk en Krimpen.

Aan de MIRT-verkenning ging een pre-verkenning vooraf. Daarin is onderzocht in hoeverre bereikbaarheidsmaatregelen aan de westkant en oostkant van de Rotterdamse regio bijdragen aan het verbeteren van bereikbaarheid (via weg, metro en tram), de verstedelijkingsopgave, het verbeteren van stedelijke leefkwaliteit en het verbeteren van kansen voor mensen. Op basis van dat onderzoek is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland besloten nader onderzoek te doen naar de twee oostelijke zoekgebieden voor de oeververbinding. Dit onderzoek en het besluit lichten we toe tijdens de informatieavond.

Documentatie over het project is te vinden via de website van de MRDH.