Vogelexcursie in de Crezéepolder

Op zondag 3 april organiseert de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde een vogelexcursie in de Crezéepolder. De excursie wordt verzorgd door Suzan Örsçek. Verzamelen om 11.00 uur op de parkeerplaats aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15. De excursie duurt ongeveer twee uur. 

Om aan deze excursie te kunnen deelnemen, is aanmelden vereist via natuurvereniging-ijsselmonde.nl/vogelexcursie-in-de-crezeepolder/

In dit getijdengebied stroomt de rivier de Noord 2x per dag binnen. Wanneer de slikplaten droogvallen komen uiteenlopende vogels er foerageren. Denk hierbij aan diverse steltlopers zoals grutto’s en kluten. Ook zie je er kieviten, zwanen en ganzen. Wat we nog meer zullen aantreffen is een verassing, want zo werkt de natuur. 

Hou wel rekening met het kiezen van uw schoeisel. De paden kunnen modderig zijn. Indien u een verrekijker heeft, is het zeker aan te raden deze mee te nemen.