Volkstuinvereniging Rijsoord binnenkort 100 jaar

De Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders bestaat 15 juli 2019 al 100 jaar. Een moment om bij stil te staan. Een vereniging met een kleine 100 leden die, verdeeld over 124 percelen, aan de Mauritsweg in Rijsoord regelmatig ‘op de tuin’ zijn.

De Landarbeiderswet van 1918 bood de mogelijkheid om aan landarbeiders op voordelige voorwaarden geld van het Rijk te lenen om een eigen woning te bouwen op een stuk grond, dat dan in de vrije tijd kon worden bewerkt. Op 15 juli 1919 werd de Vereniging ter bevordering van het verkrijgen van ontroerend goed voor landarbeiders opgericht op een stukje grond aan de Mauritsweg. Ook tuinders van de Waalweg sloten zich later n.a.v. de ontwikkeling van het Waalbos aan bij het perceel aan de Mauritsweg van de vereniging die in de volksmond Tuinvereniging Rezoord genoemd wordt. Er werd al snel flink “getuind”, maar ook verscheen er al gauw levende have zoals varkens. Er heeft zelfs jaren een (nood)woning gestaan.

In de loop der jaren werd het terrein steeds agrarischer, verschenen er schuurtjes en was er met de sloten rondom de tuinen een goede watervoorziening. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een flink aantal hobby tuinders die regelmatig op de tuin zijn. “We zijn geen tuinvereniging waar mensen in het weekend verblijven in tuinhuisjes. Het is ook niet de bedoeling dat er op commerciële wijze wordt getuind, maar alleen voor eigen gebruik”, zeggen de leden van het huidige bestuur in koor. Onder leiding van voorzitter Peter van der Meulen zijn Hanny van Daal (secretaris), Jolanda Bouman (penningmeester) en de bestuursleden Baahn Patandin en Arnold Bouman een nieuwe weg ingeslagen. “Er zijn de laatste jaren flink wat verbeteringen aangebracht zoals goede paden tussen de tuinen en is er met 2 pompen een goede watervoorziening. Bij iedere kavel is een watervoorziening in de vorm van een aansluiting met kraan en pompschakelaar zodat er niet met emmers gesjouwd hoeft te worden. Maar we hebben ook nog wel enkele wensen. Een schuur voor het opslaan van gereedschappen en een toiletgebouw zou geen overbodige luxe zijn. 

De vereniging is flink aan het vergrijzen. “Niets mis mee”, zegt Gert van ’t van het Zelfde (al 40 jaar lid), “maar wat jongere mensen op de tuin zou een goede zaak zijn. Je ziet met de komst van vrouwelijke tuinders er een nieuwe tendens ontstaan. Hobby tuinieren is hip en voor kinderen leerzaam zo zien en leren zij dat groente en fruit van het land komen en niet uit de supermarkt. 

Men helpt elkaar, het is leuk met elkaar. Met het aantreden van het nieuwe bestuur is er ook een frisse wind gaan waaien. We moeten wat zichtbaarder zijn voor de omgeving. We zijn slecht te vinden. Een mooie website zou hier bij helpen”. “Klopt”, zegt voorzitter Peter van der Meulen, “we willen bouwen aan de toekomst. We kunnen best nog wat leden gebruiken. Er zijn voor de hobbyisten nog kaveltjes beschikbaar van tussen de 80 en 150 m2. Al voor € 0,15 per m2 en € 15,- lidmaatschap per jaar kun je je eigen groenten verbouwen. Gegadigden kunnen een mail sturen aan Tuin.Rijsoord@gmail.com en we nemen contact met u op. Hoe het 100-jarig bestaan gaat worden gevierd wil het bestuur nog niet eggen. Eén ding staat er wel op het programma. De komende maanden zal er in aanloop naar het jubileum op het hele terrein worden ge-op-zomert.