Agenda

Volop activiteiten stichting Help eens een handje

Door Corona stonden de activiteiten van Stichting Help Eens Een Handje de afgelopen jaren op een laag pitje. Op 9 november jl. is de draad echter weer opgepakt met een etentje voor de sponsors vande stichting. Hier werden ook de belangrijkste activiteiten aangekondigd die de komende tijd op de agenda staan.

In samenwerking met vv Rijsoord zal op zaterdag 18 februari 2023 het traditionele Winterfeest plaatsvinden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op donderdag 27 april 2023 zal de welbekende Truckersrit voor de 24e keer gereden worden met zo’n 100 vrachtwagens en trucks. De Truckersrit vindt plaats in nauwe samenwerking met de Ridderkerkse transportondernemers.

Alle evenementen van de Stichting Help Eens Een Handje kunnen niet georganiseerd worden zonder de hulp van zo’n 100 vrijwilligers en de donaties van het bedrijfsleven en de inwoners van Ridderkerk.

Voor de laatste groep is er een banknummer geopend waarop donaties kunnen worden gestort met een minimum van € 10,00 per jaar. De bankrekening is NL83RABO 0355 4044 27 of via online doneren op www.helpeenseenhandje.nl/online-doneren.

Help Eens Een Handje. Zij helpen waar nodig!