Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op maandag 2 november 2020, de dag van Allerzielen, is de “Christus is Koningkerk” open om een kaarsje te branden als herinnering aan mensen die er niet meer zijn.

Veel mensen hebben in hun leven te maken met verdriet vanwege het overlijden van een geliefd persoon. Verdriet kan soms kort duren, soms is verdriet over het gemis na vele jaren nog heel aanwezig in je leven. Het is fijn als er een plaats is waar je het gemis en het verdriet even een plekje kunt geven.

Iedereen, jong, oud, van welke cultuur, afkomst of geloofsovertuiging is van harte welkom om de “Christus is Koningkerk” binnen te komen. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, er is muziek om naar te luisteren, er zijn gedichten om te lezen, er is stilte en er is gelegenheid om te bidden. Ook zijn er mensen met wie je een praatje kunt maken. 

Uiteraard worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Wees welkom op 2 november in de kerk ’s middags tussen 14.00 uur en 16.00 uur en ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het adres van de kerk: Juliana van Stolbergstraat 44 in Slikkerveer/Ridderkerk.

Voor meer inlichtingen over deze lichtjesmiddag en -avond  kunt u contact opnemen met ds. Gerard van de Wetering, tel. nr. 0180-701220, email: grpvandewetering@solcon.nl.