Agenda

Vrijmarkt Koningsdag, wat zijn de spelregels?

Met oud speelgoed, kleding en andere spulletjes maak je op Koningsdag een ander blij. Tra­ditiegetrouw is er van 7.00 tot 17.00 uur in het centrum een vrijmarkt: in de voetgangers­ gebieden en op en rondom het Jorisplein.

De vrijmarkt is niet op het Ko­ningsplein, Daar is Iedereen wel­kom voor de aubade, livemuziek cn optredens van DJ’s. Dit plein blijft bereikbaar voor hulpdiensten.

Met een paar spelregels is het voor iedereen leuk,

  • Spullen uitstallen mag vanaf 6.00 uur over maximaal zes vierkante meter.
  • Houd er rekening mee dat de spullen geen deuren, winkels en terrassen blokkeren en houd blindengeleidestroken vrij. Dat is prettig voor klanten van winkels, bewoners en hulpdiensten
  • Het plaatsen van kramen of partytenten is niet toegestaan. U mag wel tuinstoelen of een klein tafeltje gebruiken.
  • Alleen particulieren mogen hun spullen verkopen. Verkoop van goederen met commerciële bedoelingen is niet toegestaan.
  • Na afloop spullen over? Tussen 12.00 en 17.00 uur staan twee vrachtwagens van Opnieuw & Co op het Sint Jorisplein. Medewer­kers van Opnieuw & Co beoor­delen of de aangeboden spullen nog bruikbaar zijn.
  • Weggooien kan ook in twee containers die de gemeente plaatst. Die staan op het Sint Jo­risplein en in de Jan Steenstraat.
  • U krijgt een boete als u afval achterlaat. Neem het daarom mee naar huis.

Politie en toezichthouders van de gemeente houden op Koningsdag een oogje in het zeil.