Agenda

Wat vindt u van de begroting?

Wilt u weten wat de gemeente van plan is in 2020? Bijvoorbeeld wat er op het gebied van woningbouw gedaan wordt voor jongeren? En hoe de kwaliteit van het groenonderhoud naar een hoger niveau wordt getild? Kom dan donderdag 10 oktober naar de ontmoeting rond de begroting.

De begroting gaat niet alleen over geld, maar ook over de plannen voor het komende jaar. Woont, werkt of bent u actief in Ridderkerk? Kom dan van 20.00 tot 22.00 uur naar de hal van het gemeentehuis.

Uw ideeën

Voor de gemeenteraadsleden op 7 november over de begroting beslissen, willen zij horen wat u van de plannen vindt. U kunt deze avond uw ideeën meegeven en het gemeentebestuur ontmoeten.

Markt rond jeugd

Aan de ontmoeting is een markt gekoppeld naar aanleiding van het thema ‘De jeugd heeft de toekomst’. Daar kunt u ideeën uitwisselen met Ridderkerkse organisaties en personen die zich bezighouden met jongeren.

Via deze link vindt u meer informatie en kunt u de ontwerpbegroting 2020 lezen.